نام خودرو مبلغ اجاره روزانه مبلغ اجاره هفت روز مبلغ اجاره ده روز مبلغ اجاره بیست روز مبلغ اجاره سی روز
لندکروز با راننده 15,000,000 ریال 105,000,000 ریال 127,500,000 ریال 270,000,000 ریال 421,500,000 ریال
سوناتا (2009) 6,000,000 ریال 42,000,000 ریال 51,000,000 ریال 108,000,000 ریال 165,000,000 ریال
آزرا (2009) 6,000,000 ریال 42,000,000 ریال 51,000,000 ریال 108,000,000 ریال 165,000,000 ریال
سوناتا Lf 12,000,000 ریال 84,000,000 ریال 102,000,000 ریال 216,000,000 ریال 330,000,000 ریال
سوناتا Yf 8,000,000 ریال 56,000,000 ریال 68,000,000 ریال 144,000,000 ریال 220,000,000 ریال

سایر ماشین ها

نام خودرو مبلغ اجاره روزانه مبلغ اجاره هفت روز مبلغ اجاره ده روز مبلغ اجاره بیست روز مبلغ اجاره سی روز
موستانگ 10,000,000 ریال 70,000,000 ریال 85,000,000 ریال 180,000,000 ریال 275,000,000 ریال
لیفان 820 6,000,000 ریال 42,000,000 ریال 51,000,000 ریال 108,000,000 ریال 165,000,000 ریال
ماکسیما 5,000,000 ریال 35,000,000 ریال 42,500,000 ریال 90,000,000 ریال 137,5 00,000 ریال
تیبا 1,800,000 ریال 12,600,000 ریال 15,300,000 ریال 32,400,000 ریال 49,500,000 ریال
تبیا (فول) 2,000,000 ریال 14,000,000 ریال 17,000,000 ریال 36,000,000 ریال 55,000,000 ریال
پژو 207 2,800,000 ریال 19,600,000 ریال 23,800,000 ریال 50,400,000 ریال 77,000,000 ریال
آریزو 5 4,500,000 ریال 31,500,000 ریال 38,250,000 ریال 81,000,000 ریال 123,750,000 ریال
MvM 4,520,000 ریال 31,640,000 ریال 38,420,000 ریال 81,360,000 ریال 124,300,000 ریال
Mg 6 7,000,000 ریال 49,000,000 ریال 59,500,000 ریال 126,000,000 ریال 192,500,000 ریال
پژو 206 2,500,000 ریال 17,500,000 ریال 21,250,000 ریال 45,000,000 ریال 68,750,000 ریال
پژو پارس 2,500,000 ریال 17,500,000 ریال 21,250,000 ریال 45,000,000 ریال 68,750,000 ریال
پژو 206 اس دی 2,500,000 ریال 17,500,000 ریال 21,250,000 ریال 45,000,000 ریال 68,750,000 ریال
پراید 1,500,000 ریال 10,500,000 ریال 12,750,000 ریال 27,000,000 ریال 41,250,000 ریال