نام خودرو مبلغ اجاره روزانه مبلغ اجاره هفت روز مبلغ اجاره ده روز مبلغ اجاره بیست روز مبلغ اجاره سی روز
کیا اسپورتیج 5,500,000 ریال 36,500,000 ریال 49,500,000 ریال 93,500,000 ریال 132,000,000 ریال
کیا اسپورتیج پلاک ارس 4,500,000 ریال 30,000,000 ریال 40,500,000 ریال 76,500,000 ریال 100,000,000 ریال
نام خودرو مبلغ اجاره روزانه مبلغ اجاره هفت روز مبلغ اجاره ده روز مبلغ اجاره بیست روز مبلغ اجاره سی روز
هیوندای نیو سوناتا 5,000,000 ریال 33,200,000 ریال 45,000,000 ریال 85,000,000 ریال 120,000,000 ریال
هیوندای سوناتا 3,500,000 ریال 23,300,000 ریال 31,500,000 ریال 56,000,000 ریال 84,000,000 ریال
هیوندای آزرا 3,500,000 ریال 23,300,000 ریال 31,500,000 ریال 56,000,000 ریال 84,000,000 ریال
هیوندای ix35 5,500,000 ریال 36,500,000 ریال 49,500,000 ریال 93,500,000 ریال 132,000,000 ریال
هیوندای النترا 4,500,000 ریال 29,900,000 ریال 40,000,000 ریال 76,500,000 ریال 108,000,000 ریال
هیوندای النترا پلاک ارس 3,500,000 ریال 23,900,000 ریال 31,000,000 ریال 59,500,000 ریال 84,000,000 ریال

سایر ماشین ها

نام خودرو مبلغ اجاره روزانه مبلغ اجاره هفت روز مبلغ اجاره ده روز مبلغ اجاره بیست روز مبلغ اجاره سی روز
موستانگ 8,000,000 ریال "" "" "" ""
لیفان 820 4,000,000 ریال 26,500,000 ریال 36,000,000 ریال 68,000,000 ریال 96,000,000 ریال
نیو مزدا 3,500,000 ریال 23,300,000 ریال 31,500,000 ریال 56,000,000 ریال 84,000,000 ریال
ماکسیما 3,000,000 ریال 19,900,000 ریال 27,000,000 ریال 51,000,000 ریال 72,000,000 ریال
پژو 206 1,500,000 ریال 9,900,000 ریال 13,500,000 ریال 25,500,000 ریال 36,000,000 ریال
پژو 405 1,300,000 ریال 8,600,000 ریال 11,700,000 ریال 22,100,000 ریال 31,200,000 ریال
رنو تندر 90 1,500,000 ریال 9,900,000 ریال 13,500,000 ریال 25,500,000 ریال 36,000,000 ریال
پژو پارس 1,500,000 ریال 9,900,000 ریال 13,500,000 ریال 25,500,000 ریال 36,000,000 ریال
سمند 1,300,000 ریال 8,600,000 ریال 11,700,000 ریال 22,100,000 ریال 31,200,000 ریال
پراید 800,000 ریال 5,320,000 ریال 7,200,000 ریال 13,600,000 ریال 19,200,000 ریال